Правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти


Відповідно до ст. 20 Закону України «Про загальну середню освіту» учень –
це особа, яка навчається і виховується в одному із загальноосвітніх навчальних
закладів, зарахування до яких, здійснюється з 6 років.
Статус учнів як учасників освітнього процесу у закладах освіти, їх права та
обов’язки визначаються Законом України «Про освіту», Законом України «Про
загальну середню освіту» та іншими нормативно – правовими актами чинного
законодавства України.


Відповідно до ст. 53 Закону України «Про освіту» учні як здобувачі
освіти мають право на:

- навчання упродовж життя та академічну мобільність;
- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний
вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих
ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності,
методів і засобів навчання;
- якісні освітні послуги;
- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
- відзначення успіхів у своїй діяльності;
- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької,
наукової і науково-технічної діяльності тощо;
- безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
- повагу людської гідності;

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-
яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою,

пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою,
культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою
закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку,
встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в
освітньому процесі та науковій діяльності;
- інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з
особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств
населення.

Учні як здобувачі освіти зобов’язані:
- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану
за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та
досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для
відповідного рівня освіти;
- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників
освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я
оточуючих, довкілля, до державного та особистого майна;
- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку
закладу освіти, а також умов Статуту освітнього закладу.


Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені
законодавством та установчими документами закладу освіти.
Загальні правила поведінки для здобувачів освіти

- Учень приходить у школу за 15-20 хвилин до початку занять, охайний,
одягнутий відповідно до вимог визначеного шкільного стилю одягу, займає
своє робоче місце, готує все необхідне навчальне приладдя.
- Забороняється приносити на територію закладу з будь-якою метою і
використовувати будь-яким способом вибухові, вогненебезпечні речовини;
спиртні напої, тютюнові вироби, наркотики і інші одурманюючі засоби й
отрути;
- забороняється вживання непристойних виразів і жестів;
- забороняється без дозволу педагогів (за узгодженням із батьками) йти зі
школи та її території в урочний час;
- у разі пропуску занять учень зобов’язаний пред’явити класному керівнику
довідку або заяву від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину
відсутності на заняттях;
- фізична конфронтація, залякування , інші форми насилля є неприпустимими
формами поведінки;
- учень зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені
шкільною програмою;
- учень повинен належним чином вести щоденник, пред’являти його на
першу вимогу вчителя.

- Поведінка учнів на перервах

Час перерви — особистий час кожного учня. Він може його проводити на
власний розсуд, проте не повинен заважати іншим, порушувати правил безпеки.
Під час перерви учень зобов’язаний:
- підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;
- вийти з класу, якщо попросить учитель;
- виконувати вимоги чергового учня чи учителя.
- забороняється бігати по сходах, поблизу вікон і в інших місцях,
непристосованих для ігор.
- забороняється штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати
фізичну силу.
- категорично забороняється самовільно відчиняти вікна, сидіти на
підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна.
- на перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника,
чергового учителя, дирекції школи за допомогою, якщо проти них
здійснюються протиправні дії.

Поведінка на уроках

1. Учні входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних
причин заборонено.
2. Коли вчитель входить до класу, учні встають, вітаючи вчителя. Так само
учні вітають будь-якого дорослого, який увійшов до класу під час
освітнього процесу, окрім уроків трудового навчання, коли учні працюють з
інструментами.
3. Під час уроку не можна ходити по класу без дозволу вчителя, голосно
розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших товаришів
від занять розмовами, іграми та іншими справами, що не стосуються уроку.
4. Заняття у закладі освіти проводяться за кабінетною системою. За учнем у
кожному кабінеті закріплено окреме місце. Кожен учень відповідає за
збереження санітарного стану та майна на своєму робочому місці.
5. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен
попросити дозволу у вчителя.
6. Учень на уроці зобов'язаний виконувати всі вимоги вчителя.
7. Під час відповіді на запитання вчителя учень повинен відповідати голосно,
виразно, зрозуміло.
8. Якщо учень хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання
вчителя, він піднімає руку.

9. На уроці учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів
матеріал під час пояснення.
10.На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі та
спортивному взутті. Без дозволу вчителя до спортивної зали учням входити
забороняється. Учні, звільнені від занять фізичної культури, обов'язково
присутні в залі, переодягнені в спортивну форму.
11.Коли вчитель оголосить про закінчення уроку, учні мають право покинути
клас. При виході вчителя або іншого дорослого з класу учні встають.
12.Учень має право в коректній формі відстоювати свій погляд і свої
переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань, які
стосуються теми уроку.
13.Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил безпеки життєдіяльності як
під час уроків, так і після їх закінчення.

Поведінка учнів у їдальні

1. Під час харчування в їдальні належить дотримуватися хороших манер і
поводитися пристойно.
2. Учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.
3. Учні приходять в їдальню після закінчення уроку, дотримуються черги при
отриманні їжі.
4. Розмовляти під час прийому їжі слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто
їсть поряд.
5. Слід вживати їжу і напої, придбані тільки в їдальні.
6. Учні самі прибирають посуд зі столу після вживання їжі.
7. Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.
8. Забороняється заходити в їдальню у верхньому одязі.


Вимоги до зовнішнього вигляду учнів

1. У школу учні повинні приходити в одязі, який відповідає встановленому
шкільному стилю одягу.
2. Заборонено приходити на уроку в лосинах, легенцах, футболках,
спортивних штанах тощо.
3. В осінньо-зимовий період для кожного учня обов’язковим є використання
змінного взуття.
4. Одяг повинен відповідати зросту, виражати пошану господаря до самого
себе і суспільства.
5. Не можна зловживати косметикою і носити багато прикрас на заняття.
6. Спортивний одяг, призначений для уроків фізичної культури, на інших
уроках недоречний.

7. Знаходитися в школі у верхньому одязі без особливих на те причин не
дозволяється.
8. На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у святковому одязі.
9. На вечори, концерти учні вибирають одяг за рекомендацією батьків і на свій
розсуд.

Черговий по класу і школі

1. Черговий по класу учень під час перерви має перевірити навчальний
кабінет, підготувати дошку, забезпечити порядок у кабінеті.
2. Черговий учень має право зробити зауваження іншим учням щодо правил
поведінки та санітарних правил у навчальному кабінеті.
3. Черговий клас по школі має приступити до чергування за 30 хв. до початку
занять. Чергування по школі триває один навчальний тиждень протягом
робочого дня (з 8.00 до 14.50).
4. Чергові учні допомагають черговому адміністратору і черговому вчителю у
здійсненні контролю за чистотою, порядком по школі,в їдальні, за
виконанням всіма учнями цих Правил.

Умови користування мобільними телефонами

1. Користування мобільними телефонами усіма учасниками освітнього
процесу здійснюється лише до початку або після закінчення навчальних
занять та під час перерв. У початковій школі – лише до та після завершення
занять.
2. Дозволяється використання мобільних телефонів у 5-11 класах для
забезпечення застосування інформаційно-комунікаційних технологій під
час освітнього процесу з дозволу вчителя.
3. Під час уроків, годин класного керівника необхідно вимикати або
переводити телефон у режим «без звуку» та здавати мобільний телефон у
спеціально відведене місце в класі ( боксі).
4. Під час проведення уроків чи інших заходів мобільний телефон не повинен
знаходитися на робочому місці.
5. Якщо ж ця заборона буде порушена, то вчитель має право вилучити
телефон і повернути його батькам учня.
6. Використовувати телефон для зв’язку або за іншими потребами можна
тільки під час перерви.
7. Не залишати без догляду мобільний телефон, навіть коли ненадовго
залишаєте своє робоче місце.
8. Відповідальність за збереження мобільних телефонів адміністрація та
педагогічний колектив закладу не несе.

9. Забороняється фотографувати мобільним телефоном, робити звукові записи
або ж знімати ним відео – як під час перерв, уроків так і в позаурочний час
без згоди;
10. Не використовувати чужі мобільні телефони в своїх цілях та повідомляти їх
мобільні номери третім особам без дозволу.
11. Використання мобільних телефонів учнями дозволяється лише з дозволу
учителя в окремих випадках:
11.1. У разі термінової необхідності здійснити телефонну розмову (як
виняток, при травмуванні, вирішенні питань оздоровлення та лікування)
учень має отримати дозвіл учителя та скористатися телефоном за
межами приміщення, де проходить навчальне заняття.
11.2. З дозволу учителя учень має право скористатися функціями
калькулятора під час виконання практичних та лабораторних робіт,
розв’язування складних задач з окремих предметів (математики, фізики,
хімії, біології та ін.).
11.3. З дозволу вчителя учень має право використати функцію
аудіопрогравача на уроках музики, заняттях вокальних гуртків.
11.4. Отримавши дозвіл вчителя, учень може скористатися телефоном для
пошуку невідомого слова (терміну), тексту твору та інше.

Прикінцеві положення

1. Учні не мають права під час знаходження на території школи і при
проведенні шкільних заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і
здоров'я самого себе та оточуючих.
2. За порушення цих Правил та Статуту школи учні притягуються до
відповідальності, до них можуть бути вжиті такі стягнення:
- усне зауваження;
- запис зауваження в щоденник;
- винесення догани, включно із занесенням ії в особову справу учня;
- виклик учня самого або з батьками на засідання Ради профілактики
правопорушень, відшкодування завданої учнем матеріальної шкоди його
батьками.
3. Ці Правила розповсюджуються на всіх учнів закладу освіти і є
обов’язковими для виконання на всій території закладу, а також під час усіх
заходів, що проводяться закладом освіти.

Витяг з Антибулінгової політики закладу https://drive.google.com/file/d/1xWoQaWkz80eMKjvVBM7fKrw67AvlF1Tb/view

ХАРЧУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ
Фінансові звіти
Бухгалтерія
Державні закупівлі
ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
Статут закладу освіти
Ліцензії на провадження освітньої діяльності
Структура та органи управління закладом освіти
Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
Освітні програми, що реалізуються в закладі
Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником
Фактична кількість учнів закладу
Мова освітнього процесу
Наявність вакантних посад
Матеріально технічне забезпечення закладу
Річний звіт про діяльність закладу
Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Інформація про надходження й використання публічних коштів
Правила прийому до закладу освіти
Результати навчання
РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Правила поведінки здобувачів освіти
Пам'ятка для учителів
Правила для батьків

Авторизація

Погода
Загальні новини