Пам'ятка для учителів

 1. Участь у розробці і застосуванні методик виховання і навчання дітей  у відповідності до освітньої програми школи; 

 2. Вільний вибір і використання методик навчання й виховання,  навчальних посібників і підручників; 

 3. Підвищення кваліфікації; 

 4. Захист професійної честі й гідності; 

 5. Захист своїх інтересів самостійно або через посередника, в тому  числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов’язаного із  порушенням вчителем норм професійної етики;  

 6. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування за  винятком випадків, передбачених законом;  

 7. Вимагати від батьків створення нормальних умов для навчання  дитини поза школою (робоче місце, режим дня); 

 8. Вимагати від батьків відвідування батьківських зборів.  

 9. Діяти згідно посадової інструкції вчителя (класного керівника,  вихователя ГПД, керівника гуртка);  

 10. Поважати право дитини на власну думку і переконання;  

 11. Оцінювати не особистість дитини, а її дії; 

 12. Не відпускати дітей з уроку раніше дзвоника без поважної причини;

 13. Не відпускати дітей зі школи без спеціальних документів (медична  довідка, заява); 

 14. Своєчасно виставляти оцінки в щоденники учнів і класний журнал;

 15. Заздалегідь попереджати батьків про батьківські збори та  загальношкільні заходи;

 16. Регулярно перевіряти щоденники та контролювати ознайомлення  батьків із щоденником.

Витяг з Антибулінгової політики закладу https://drive.google.com/file/d/1xWoQaWkz80eMKjvVBM7fKrw67AvlF1Tb/view

ХАРЧУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ
Фінансові звіти
Бухгалтерія
Державні закупівлі
ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
Статут закладу освіти
Ліцензії на провадження освітньої діяльності
Структура та органи управління закладом освіти
Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
Освітні програми, що реалізуються в закладі
Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником
Фактична кількість учнів закладу
Мова освітнього процесу
Наявність вакантних посад
Матеріально технічне забезпечення закладу
Річний звіт про діяльність закладу
Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Інформація про надходження й використання публічних коштів
Правила прийому до закладу освіти
Результати навчання
РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Правила поведінки здобувачів освіти
Пам'ятка для учителів
Правила для батьків

Авторизація

Погода
Загальні новини