ІНКЛЮЗІЯ

Інклюзія— процес включення всіх громадян у соціумі. І насамперед тих, що мають труднощі у фізичному чи розумовому розвитку. Він передбачає розробку і застосування тих методів, які зможуть дозволити кожній людині рівноправно брати участь суспільному житті.

Інклюзія — це процес реального включення осіб з особливими потребами в активне суспільне життя.

Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних, з урахуванням індивідуальних особливостей таких дітей»

Метою інклюзії є створення умов для особистісного розвитку дітей із особливими потребами, формування освітньо-розвивального середовища для них. Тобто у інклюзивній школі не дитина підлаштовується до вимог освіти, а система навчання змінюється заради дитини. Такий підхід виключає будь-яку дискримінацію й забезпечує доступ до школи усім дітям. Інклюзивне навчання означає, що всі учні можуть навчатися в школах за місцем проживання, в загальноосвітніх класах, в яких в разі необхідності їм буде надаватися підтримка, щоб всі учні без виключення навчалися і проводили час разом.

Інклюзивна освіта дозволяє:

— Розвивати індивідуальні сильні сторони і таланти дитини.

— Приймати всіх дітей без виключення в загальноосвітню шкільну систему і суспільство.

— Працювати над досягненням індивідуальної мети беручи участь в житті громади та їхнього класу.

— Залучати батьків в процес навчання і життя школи.

— Розвивати культуру поваги і належності до школи. Мати можливість навчатися і поважати різні здібності інших.

— Створювати дружні стосунки з іншими дітьми

— Позитивно впливати на школу, громаду та поважати різноманіття та включення на більш широкому рівні.

ПЕРЕВАГИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ:

Діти навчаються разом у звичайній школі.

Поліпшується моторний, мовний, соціальний, емоційний розвиток дитини.

Діти отримують можливість жити разом з батьками.

Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально.

Навчання проводиться з орієнтацією на здібності та інтереси дітей.

У дітей є можливість для налагодження дружніх стосунків з ровесниками.

Діти з особливими потребами отримують ефективну освіту, щоб жити повноцінним життям.

Переваги для дітей без особливих потреб:

вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей;

вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них;

вчаться співробітництву;

вчаться поводитися нестандартним чином, бути винахідливими, а також співчувати іншим.

Переваги для родин:

Батьки отримують інформацію про типовий і атиповий розвиток дітей.

Родини одержують підтримку з боку інших батьків.

Батьки беруть активну участь у визначенні навчальних цілей і завдань для дітей.

Всі батьки стають частиною шкільної спільноти.

Переваги для вчителів та інших фахівців:

Вчителі інклюзивних класів краще розуміють індивідуальні особливості учнів.

Вчителі оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що допомагає їм ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності.

Спеціалісти (медики, педагоги спеціального профілю, інші фахівці) навчаються працювати в команді.

 

Кожна дитина з особливими освітніми потребами має право навчатися у школі за місцем проживання на інклюзивному навчанні. Для цього потрібне лише бажання батьків.

 

Освітнє середовище для учнів з ООП включає:

психолого-педагогічні послуги;

корекційно-розвиткові послуги (лікувальна фізкультура, корекційно-розвиткові заняття);

створення безбар’єрного освітнього простору;

психолого-педагогічний супровід та розробку індивідуальної програми розвитку для кожної особи з ООП особисто;

гармонійний розвиток осіб з особливими освітніми потребами.

 

У 2022-2023 навчальному році у ТНВКШЕЛ №9 ім. І.Блажкевич відкрито 4 інклюзивних класи.

ХАРЧУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ
Фінансові звіти
Бухгалтерія
Державні закупівлі
ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
Статут закладу освіти
Ліцензії на провадження освітньої діяльності
Структура та органи управління закладом освіти
Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
Освітні програми, що реалізуються в закладі
Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником
Фактична кількість учнів закладу
Мова освітнього процесу
Наявність вакантних посад
Матеріально технічне забезпечення закладу
Річний звіт про діяльність закладу
Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Інформація про надходження й використання публічних коштів
Правила прийому до закладу освіти
Результати навчання
РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Правила поведінки здобувачів освіти
Пам'ятка для учителів
Правила для батьків

Авторизація

Погода
Загальні новини