«Дитиноцентризм як основа особистіно-зорієнтованого підходу до навчання сучасних школярів»

08.11.2017   Administrator   Категорія: Із досвіду роботи

    Відповідно до концепції Нової української школи та прийняття Закону України «Про освіту» вимагає нового розуміння та підходу до сучасних учнів, предметів та системи роботи.

   Сучасна школа здійснює рішучий поворот до особистості дитини і будує свою роботу з ним на основі: поваги, особистої гідності кожного вихованця, його індивідуальних життєвих цілей, запитів та інтересів; створення сприятливих умов для його саморозвитку; орієнтується не тільки на підготовку вихованця до майбутнього життя, але й на забезпечення повноцінного проживання кожного вікового етапу відповідно до його психофізіологічних особливостей.

  Особистісний підхід - це найважливіший принцип психолого-педагогічної науки, що передбачає створення активного освітньо-виховного середовища та визначає важливість своєрідності, індивідуальності в розвитку і саморозвитку. Саме цей принцип визначає положення дитини у виховному процесі, означає визнання її активним суб'єктом діяльності, а отже, становлення суб'єктних відносин.

    Особистісно-орієнтований підхід - базова ціннісна орієнтація педагога, що визначає його позицію у взаємодії з кожною дитиною і колективом. Цей підхід вимагає відносини до учня як до унікального явища незалежно від його індивідуальних особливостей. Даний підхід вимагає і того, щоб сам вихованець сприймав себе такою особистістю і бачив її в кожному з оточуючих людей. Особистісний підхід передбачає, що і педагоги, і учні ставляться до кожної людини як до самостійної цінності для них, а не як до засобу для досягнення своїх цілей.

   Саме це і стало передумовою проведення тренінгового заняття «Дитиноцентризм як основа особистіно-зорієнтованого підходу до навчання сучасних школярів» для педагогів нашого навчального закладу. Цінність заняття була у його практичній орієнтації та набутті навичок роботи з учнями, які проявляють свою індивідуальність, неординарність та творчість у навчально-виховному процесі. Тренер, Несмашна Галина Євгенівна, психолог, методист Тернопільського комунального методичного центру пропонувала педагогам долучились до завдань тренінгового заняття: створювати колажі, підбирати пісні та виводити формулу про сучасних учнів, вчитись у негативі знаходити позитив та застосовувати ці знання на практиці. Заняття було пізнавальне, практичне, змістовне, насичене. 

 

    Щербяк Т М.

 

Коментарі 0

Ви не увійшли в систему! Вхід
ХАРЧУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ
Фінансові звіти
Бухгалтерія
Державні закупівлі
ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
Статут закладу освіти
Ліцензії на провадження освітньої діяльності
Структура та органи управління закладом освіти
Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
Освітні програми, що реалізуються в закладі
Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником
Фактична кількість учнів закладу
Мова освітнього процесу
Наявність вакантних посад
Матеріально технічне забезпечення закладу
Річний звіт про діяльність закладу
Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Інформація про надходження й використання публічних коштів
Правила прийому до закладу освіти
Результати навчання
РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Правила поведінки здобувачів освіти
Права та обов'язки педагогів
Правила для батьків

Авторизація
Погода
Загальні новини