"Формування фінансової грамотності школярів як основи економічного мислення''

29.04.2022   Administrator   Категорія: Фінансова грамотність

В умовах розвитку української державності важливою складовою змісту громадянського виховання є економічне виховання, розвиток мотивації до праці

«Підприємливість і фінансова грамотність – одна з компетенцій, якою мають володіти учні та випускники Нової української школи.

    Усвідомлення життєвої потреби у трудовій активності, ініціативі, підприємництві; розуміння економічних законів і проблем суспільства та шляхів їх розв'язання, готовність до соціальної творчості як умови соціальної адаптації, конкурентоспроможності й самореалізації особистості в ринкових відносинах – все це вимагає поглибленого інтересу до економічної сторони життя в суспільстві, а цей інтерес можна задовольнити лише при вивчені «економіки».

   У формуванні елементів економічного мислення надзвичайно велику роль відіграють уроки фінансової грамотності.   Їх головна мета - формування стійкого інтересу учнів до економічної науки, бути фінансово грамотними, що у підсумку повинно забезпечити їх фінансову незалежність.

   Вони дають змогу краще сформувати в учнів практичні навички та вміння, розвивати пізнавальний інтерес, активізувати самостійну діяльність, а в подальшому визначити власне місце у вивчених економічних процесах, зорієнтуватись на ринку праці, визначитись у майбутньому працевлаштуванні, вибрати власний спосіб одержання майбутніх доходів.

   Шкільний курс «Фінансової грамотності» має розвинути в учнів критичне та системне мислення у фінансових питаннях, уміння оцінювати ризики та приймати зважені рішення щодо фінансів, допоможе молоді в реальному житті. 

   На уроках учні зможуть отримати інформацію та практичні навики по різних темах, а саме:  про основні права споживачів фінансових послуг, правила безпечної роботи з платіжними картками, про криптовалюту, електронні гроші, платіжні інтернет-інструменти, депозити, кредити, роботу банків тощо.

   Досягненню фінансової грамотності сприяє проведення тижнів фінансової грамотності, заощаджень, GMW, ігор «Життєвий капітал», «Економікс», брейн-рингів, вікторин, ІХП та годин класного керівника на різні теми та екскурсії у банківські установи та Музей грошей.

   Фінансова грамотність має стати надбанням кожного, хто закінчив школу в Україні. Учні в Україні повинні отримати ті компетентності, які потім йому допоможуть стати успішною людиною. Фінансова грамотність є однією з таких компетентностей. Адже критичне мислення, прийняття самостійних рішень, вміння брати на себе відповідальність – це є найкращий здобуток, який повинна мати кожна освічена людина.

    Отже, основним завданням є не просто дати учням теоретичні знання з фінансової грамотності, а й показати, як можна їх практично застосувати, навчити розуміти і аналізувати події, що відбуваються в економічному житті, знаходити свої шляхи в розв'язанні економічних проблем тощо.

Тому на власному досвіді шукаємо найоптимальніше поєднання методів, способів виконання навчальних планів, щоб це було цікаво і учням, і вчителям. 

 

 

 

 

 

    Водовіз О. В.

 

Коментарі 0

Ви не увійшли в систему! Вхід
ХАРЧУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ
Фінансові звіти
Бухгалтерія
Державні закупівлі
ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
Статут закладу освіти
Ліцензії на провадження освітньої діяльності
Структура та органи управління закладом освіти
Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
Освітні програми, що реалізуються в закладі
Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником
Фактична кількість учнів закладу
Мова освітнього процесу
Наявність вакантних посад
Матеріально технічне забезпечення закладу
Річний звіт про діяльність закладу
Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Інформація про надходження й використання публічних коштів
Правила прийому до закладу освіти
Результати навчання
РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Правила поведінки здобувачів освіти
Пам'ятка для учителів
Правила для батьків

Авторизація

Погода
Загальні новини